Լեզու

Հարկային և հաշվապահական աուդիտ

Մենք տրամադրում ենք նախորդ հաշվետու ժամանակաշրջանների ստուգման և հարկային ռիսկերի ու սխալների հայտնաբերման ծառայություններ և առաջարկում հնարավոր լուծումներ՝ հարկային ստուգման ընթացքում ռիսկերը չեզոքացնելու նպատակով:

Բիզնեսի խորհրդատվական ծառայություններ պոտենցիալ ներդրողներին

Սկսնակ գործարարներին մենք բացատրում ենք սեփականության տարբեր ձևերի առավելություններն ու թերությունները, որպեսզի նրանք կողմնորոշվեն և ընտրեն իրենց բիզնեսի սեփականության համապատասխան ձևը։ Սկսնակ գործարարներին ներկայացվում են տարբեր հարկման ձևերը՝ իրենց բիզնեսի համար ճիշտ հարկման դաշտի որոշման նպատակով:

Վերահսկվող գործարքների փաստաթղթավորում

Փոխկապակցված ընկերությունների միջև իրականացված վերահսկվող գործարքների փաստաթղթավորում OECD և հարկային օրենսգրոի պահանջներին համապատասխան:

Սիրելի բարեկամներ! Մենք ուրախ ենք ձեզ մեծացնել մեր ընկերության վեբ էջում: Մեր ընկերությունը տրամադրում է
հաշվապահական հաշվառում և տրանսֆերային գնագոյացման փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթ:
Մեր փորձառու թիմը պատրաստ է օգնել ձեզ գտնել ձեզ համար օպտիմալ և ընդունելի լուծումներ
ընկերության կարիքները՝ կապված տրանսֆերային գնագոյացման հետ: